DOI: https://doi.org/10.5750/ijme.v163iA1

Published: 2021-04-07

Tanker Selection Based on an Entropy-Weighted Fuzzy Matter Approach

Haoqiang Li, Jihong Chen, Zheng Wan, Xiao Cao, Yaqing Shu, Yun Bai

17-28