DOI: https://doi.org/10.5750/ijme.v163iA1

Published: 2021-04-07

Tanker Selection Based on an Entropy-Weighted Fuzzy Matter Approach

Haoqiang Li, Jihong Chen, Zheng Wan, Xiao Cao, Yaqing Shu, Yun Bai

17-28

A Roll Damping Analysis of a Standard US Naval Hull Form (DTMB 5415)

L F Hu, Q T Gong, Z M Yuan, X Y Wang, J X Duan

79-86